Mistrzowie Kierownicy

Mistrzowie Kierownicy to szkoła jazdy specjalizującą się w komfortowym i efektywnym szkoleniu kierowców.

Zależy nam przede wszystkim na Twoim sukcesie, czyli szybkim i pewnym zdobyciu wymarzonego prawa jazdy.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego w naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór terminów kursów oraz atrakcyjne ceny. Ponadto jako jedyni w Bydgoszczy oferujemy kursy doskonalenie techniki jazdy.

Zanim szczegółowo zapoznasz się z naszą ofertą, sprawdź mocne strony Mistrzów Kierownicy!

Jak odzyskać utracone prawo jazdy?

Za każde tego typu wykroczenie „przysługują” nam punkty karne i mandat według taryfikatora.  I tu przypominamy, że przekroczenie limitu 24 punktów uzyskanych w przeciągu roku grozi utratą prawa jazdy!

Oczywiście życzymy wszystkim kierowcom, żeby nie mieli tego problemu i jeździli bezpiecznie. Odpowiedzmy sobie jednak na pytanie, co zrobić, gdy utracimy prawo jazdy, między innymi z powodu przekroczenia limitu punktów karnych.


W jakich przypadkach możemy utracić prawo jazdy?

Funkcjonariusz policji może zatrzymać kierowcy prawo jazdy w sytuacjach:

•    Przekroczenia przez kierowcę limitu punktów karnych

•    Upłynięcia terminu ważności prawa jazdy

•    Zniszczenia prawa jazdy

•    Istnieje uzasadnione podejrzenie, iż prowadzący pojazd popełnił przestępstwo lub wykroczenie kierując pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, za który organ sądowy może orzec zakaz prowadzenia pojazdów

•    Dokument  jest fałszywy lub istnieje takie podejrzenie


Uprawnienia mogą zostać cofnięte także w przypadku chorób psychicznych czy alkoholizmu orzeczonego przez lekarza.


Oczywiście po konfiskacie prawa jazdy kierowca nie może prowadzić samochodu. Nieprzestrzeganie tego zakazu może wiązać się z karą grzywny od 20 zł do aż 5.000 zł.


Jak odzyskać utracone prawo jazdy?

Zgodnie z treścią Art. 114 ustawy z 20.06.1997r. Prawa o ruchu drogowym, osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania nim, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. Standardowo dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez zainteresowaną osobę, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.Egzamin państwowy nie jest konieczny, jeżeli prawo jazdy zostało odebrane na okres krótszy niż 1 rok. Taki kierowca może odebrać swój dokument w wydziale komunikacji odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania.


Zakładamy, że na skutek naszej niefrasobliwości udało nam się przekroczyć rzeczony limit punktów karnych. Co dokładnie dzieje się w takiej sytuacji?

Policja przekazuje informację o tym fakcie do starosty powiatowego. Ten przesyła kierowcy skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje (ze wskazaniem terminów , w których trzeba ten egzamin zdać).  Kierowca, który utracił prawo jazdy udaje się do WORDu w ustalonym przez starostę terminie.  Przebieg testu jest identyczny ze standardowym egzaminem państwowym po kursie prawa jazdy.

Do egzaminu można przystępować dowolną ilość razy, jednak za każdym razem wymagane jest otrzymanie zaświadczenia o możliwości dopuszczenia do egzaminu. Po zdaniu egzaminu kierowca może posługiwać się swoim dokumentem po odebraniu go w odpowiednim wydziale komunikacji. „Oblanie” egzaminu lub niestawienie się na żaden z wyznaczonych terminów skutkuje decyzją o cofnięciu uprawnień.


Szkoła Jazdy Mistrzowie Kierownicy w Bydgoszczy życzy wszystkim kierowcom, aby nie musieli sprawdzać w praktyce rad zawartych w powyższym artykule!


Źródło: www.naukajazdy.plJak odzyskać utracone prawo jazdy?

Pozostałe tematy

powrót do aktualności